Geschiedenis

Historiek

De voorbije jaren hebben we stevig geïnvesteerd in het opfrissen van onze oude gebouwen en het uitbreiden van onze school. De oorspronkelijke kapel werd omgebouwd tot 3 kleuterklasjes en een eetzaal voor de lagere school. De tuin, oorspronkelijk verboden terrein voor de kinderen, werd heraangelegd en biedt nu onder andere plaats aan ons 'zomerklasje' en speelhuisje. De buitengevel werd gereinigd en opnieuw gevoegd en de oude afdaken werden vervangen door onze mooie luifels. De oude filmzaal werd omgebouwd tot een heuse danszaal.

De meeste klassen, de turnzaal, de kleuterrefter, de computerklas en vele gangen werden opgefrist en/of heringericht. Ook de toiletten werden helemaal gemoderniseerd.

Om onze talrijke kleuters degelijk te huisvesten werd er in 2013 een nieuwbouw in gebruik genomen met vier gloednieuwe en gezellige kleuterklassen.


Dankzij de steun van CERA konden we in 2023 het slaapklasje en de wolkenklas mooi inrichten. 

1880 - 1924

Het Hof van Santhoven, gelegen aan de Vismarkt, werd na de nodige verbouwingen de allereerste vestigingsplaats van het Sint-Gummaruscollege. 

1924 - 1965

Vanaf 1924 verhuisde het college naar de nieuwe gebouwen in de Kanunnik Davidlaan (toen nog Paradijsstraat).1965-1974

Naast een lagere afdeling in de Kanunnik Davidlaan komt er ook een nieuwe volledige lagere school in 't Kranske in de Kerkstraat. 


1974-1989

De afdeling van 't Kranske wordt vanaf nu gehuisvest in de Lisperstraat.