Kalender

Schooljaar 2022 - 2023

Schoolvakanties

Herfstvakantie: 31 oktober - 4 november

Kerstvakantie: 26 december - 7 januari

Krokusvakantie: 20 februari - 24 februari

Paasvakantie: 3 april - 14 april

Rapporten

Rapport 1: woensdag 26 oktober

Rapport 2: woensdag 25 januari

Rapport 3: woensdag 29 maart

Rapport 4: woensdag 28 juni

Andere belangrijke data

zaterdag 15 oktober Paradeskes Kermis

zondag 16 oktober Paradeskes Kermis

zaterdag 13 mei Schoolfeest

dinsdag 27 juni Proclamatie lagere school

woensdag 28 juni Proclamatie kleuterschool

donderdag 29 juni Oudercontact kleuter en lagere school

Vrije dagen

maandag 3 oktober facultatieve verlofdag

vrijdag 11 november Wapenstilstand

woensdag 23 november pedagogische studiedag

woensdag 1 februari pedagogische studiedag

maandag 1 mei Dag van de Arbeid

woensdag 17 mei facultatieve verlofdag

donderdag 18 mei Hemelvaartdag

vrijdag 19 mei brugdag

vrijdag 26 mei facultatieve verlofdag

maandag 29 mei Pinkstermaandag