Weekplanning

Maandag 26/10

Verantwoordelijke speelplaats: 4 rood

Zwemmen: 2de en 4de leerjaren

Rollebolle: 1ste en 6de leerjaren

Dinsdag 27/10

Rollebolle: 3de kleuterklas en 5de leerjaren

Woensdag 28/10

 

Donderdag 29/10

Rollebolle: 2de leerjaar en 3de leerjaar

Vrijdag 30/10

Rollebolle: 4de leerjaar

Rapporten

Zaterdag 31/10

Start herfstvakantie

(van 31/10 tot en met 8/11 geen school)

 


Wat hoort nog bij de post ?

- Een folder van Tekenfund

- Een bestelstrook voor de nieuwjaarsbrieven

- Nieuwe beslisbomen voor het kleuter- en lager onderwijs (DIGITAAL)

Code oranje

 Zoals u ongetwijfeld al vernomen heeft, schakelt de onderwijssector over van code geel naar oranje. Omdat we van bij de start van het schooljaar al anticipeerden op dit moment vallen de aanpassingen mee.

Wat houdt dat concreet voor onze school in?

  • Extra-murosactiviteiten worden opgeschort, uitgezonderd het zwemmen.
  • Ouderstromen worden nog ingeperkt wat vooral een impact heeft bij de ouders van de eerste kleuterklas die hun kapoen na de vakantie moeten afzetten aan de nieuwbouw
  • Eventuele oudercontacten verlopen na de herfstvakantie digitaal.
  • In de refter eten alle kinderen per klasgroep en wordt er enkel water voorzien.

Informatie COVID voor ouders

Als school zijn we verplicht om alle COVID-situaties aan het CLB te melden. We doen dit consequent. Het medisch team van het CLB schat de ernst van de situatie in na consultatie van de betrokkenen. Wanneer er volgens de CLB-arts een kans op besmetting in de school zou zijn geweest, wordt er onmiddellijk met alle betrokkenen gecommuniceerd. In één klas hebben we al een brief meegegeven.

Zolang uw kind geen brief meekrijgt, betekent dit dat de CLB-arts bepaald heeft dat in de klas van uw kind geen enkele risico-contact is geweest.

In bijlage vind je de laatste versie van de beslisbomen van Sciensano.

Beslisboom kleuters

Beslisboom lager

Nieuwe speelplaats

 Na de annulering van het schoolfeest vorig schooljaar en Paradeskeskermis vielen er heel wat inkomsten weg. Daarnaast hebben we eind vorig schooljaar ook geen factuur meegegeven uit solidariteit met diegenen die het wat moeilijker hebben. Bovendien voorzien we dit jaar ook geen wafelverkoop.

Daartegenover komen we met een nieuwe actie ‘Tekenfund’ die vandaag start. De voorbije weken heeft jullie kapoen een knappe tekening gemaakt. Deze tekening kan je in bijgevoegde folder terugvinden. Wanneer je nu naar de website van je zoon of dochter surft, kan je daar allerlei leuke gadgets bestellen met de tekening van je kind die kunnen dienen als kerstgeschenk voor de feestdagen. Heel wat (groot)ouders kunnen op deze wijze elke dag het werk van hun oogappel bewonderen. Zeker de moeite waard!

We hopen met de winst onze speelplaats een beetje te vernieuwen met extra uitdagingen en extra rustplekjes voor onze kinderen.

Herfstvakantie

De vakantie begint zaterdag 31 oktober en loopt tot 8 november. We starten normaal gezien terug op 9 november.

Rollebolle

 Volgende week staat het evenement Rollebolle op het programma. Hierbij volgen nog enkele praktische afspraken :

  • Het groot materiaal mag worden weggezet, bij de fietsen op het basketbalveld. Wat begrijpen we onder groot materiaal: steps en spacescooters.
  • Het ander klein rollend materiaal zoals rolschaatsen en skateboarden worden meegenomen naar de klas.

Valbescherming is ten zeerste aangeraden en wordt gewaardeerd!

 Veel rollend plezier…

Schema :

maandag :          1ste leerjaar + 6de leerjaar

dinsdag:              3de kleuterklas + 5de leerjaar

donderdag:        2de leerjaar + 3de leerjaar

vrijdag:                4de leerjaar 

 Onthaalnamiddag instappende kleuters

Gezien de omstandigheden annuleren we dit leerrijk kennismakingsmoment voor de jongste kleuters. De ouders zullen vanaf volgende week vrijdag een kort filmpje van de klas kunnen bekijken op de website van de school. We hadden dit graag anders gezien, maar de veiligheid van onze leerlingen en leerkrachten primeert op dit moment.