Weekplanning

Maandag 29/03

Lessen geschorst voor kleuter- en lagere school

Dinsdag 30/03

Woensdag 31/03

Donderdag 01/04

Vrijdag 02/04

PAASVAKANTIE : 5 april t.e.m. 18 april : geen school

Wat zit er bij de post?

Sluiting school en noodopvang

 Gisterenavond nam Katholiek Onderwijs Vlaanderen de beslissing om ook de kleuterscholen te sluiten vanaf maandag 29 maart. Op die manier wil zij de verspreiding van het coronavirus verder indijken.

Dat betekent dat er enkel noodopvang is van 29/03 tot en met 2/04 voor ouders die in essentiƫle sectoren werken en voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie.

Week van 29/03 tot en met 2/04

 Kleuterschool

  • Er is tijdens de schooluren noodopvang voor kleuters op school: ouders bezorgen een bewijs van hun essentieel beroep aan de school. Het is wel belangrijk om weten dat wij de klasbubbels moeten doorbreken en leeftijdsbubbels zullen vormen.
  • De voor- en naschoolse opvang voor kleuters, gaat door op Kadee.

Ouders moeten hiervoor opnieuw online inschrijven.

Lagere school

  • Er is geen noodopvang op school.
  • Kadee voorziet een beperkt aantal plaatsen voor noodopvang. Enkel ouders met een bewijs van een essentieel beroep kunnen hiervoor online Ook kinderen in een kwetsbare thuissituatie kunnen hiervoor inschrijven.

https://www.moevement.be/kinderen/buitenschoolse-kinderopvang-kadee

Meer uitleg over de gewijzigde paasvakantiewerking van KADEE vindt u in de brief in bijlage.

Corona-cijfers

 Sinds het kerstverlof hadden we geen enkele besmetting bij de leerkrachten en de kinderen.  Gisteren echter ontvingen we een melding van een positief testresultaat in de Schaapjesklas.  We hopen dat de besmetting niet uitdeint.  Moesten er in de eerste drie dagen toch nog positieve testresultaten zijn, hopen we dat u die consequent doorgeeft zodat we iedereen op de hoogte kunnen brengen en de situatie op de voet kunnen opvolgen.  (Telefoon meester Yves 0485/79 39 23)

Langs deze weg willen we alle ouders bedanken voor het naleven van de afspraken.

 Oudercontacten lager onderwijs

 Alle geplande oudercontacten zullen gewoon doorgaan op het afgesproken moment.  U ontvangt via de klasleerkracht nog een link.

Rapporten

 Normaal gezien krijgen alle kinderen van de lagere school donderdag 1 april hun paasrapport via de klasleerkracht.  Door de huidige omstandigheden zullen we dat digitaal bezorgen.